CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU ĐỆ NHẤT GÒ ĐEN

Địa chỉ: Đường Liên Thôn 2 - Ấp Lò Gạch - Long Hiệp - Bến Lức - Long An.

Giới thiệu

Lịch sử hình thành

Địa danh Gò Đen có từ sau khi Chúa Nguyễn khai phá đất phương Nam, vùng này Gò cao, đất đen nên mới gọi là Gò Đen.
Sản phẩm

Rượu Đệ Nhất Gò Đen

Đặc sản vùng Gò Đen - Long An - Việt Nam


CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU ĐỆ NHẤT GÒ ĐEN.
Địa chỉ: Đường Liên Thôn 2 - Ấp Lò Gạch - Long Hiệp - Bến Lức - Long An.
Điện thoại:  0903 917 504
Email: info@ruoudenhatgoden.com