CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU ĐỆ NHẤT GÒ ĐEN

Địa chỉ: Đường Liên Thôn 2 - Ấp Lò Gạch - Long Hiệp - Bến Lức - Long An.

  • RƯỢU UỐNG :
  • Nguyên liệu rượu uống là nguyên liệu có nóng độ 35-45% vol được lọc thô để loại cặn bả tạp chất thô rồi điều chế ra thành phẩm có nòng độ 40% vol hay 34% vol ( Đo ở nhiệt độ khí trời 30 độ C gọi là nòng độ biểu kiến ) tương đương 36% vol và 30% vol ( Đo ở nhiệt độ 20 độ C gọi là nòng độ thực hay nòng độ Quốc tế ).

b-Nguyên liệu này được lọc tinh 1 lần nữa để loại bỏ các tạp chất do kết tủa trong quá trình điều chế và làm trong rượu trước khi vô chai loại 500 ml hay 300 ml và đóng gói bao bì.

c-Chai được sử dụng chứa sản phẩm rượu phải là chai thủy tinh hoặc chai PET để đảm bảo TCVS-ATTP.( Vì bình nhựa PA ,PE hay PPC không sử dụng đươc cho sản phẩm rượu ).


CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU ĐỆ NHẤT GÒ ĐEN.
Địa chỉ: Đường Liên Thôn 2 - Ấp Lò Gạch - Long Hiệp - Bến Lức - Long An.
Điện thoại:  0903 917 504
Email: info@ruoudenhatgoden.com