CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU ĐỆ NHẤT GÒ ĐEN

Địa chỉ: Đường Liên Thôn 2 - Ấp Lò Gạch - Long Hiệp - Bến Lức - Long An.

VĂN HÓA UỐNG RƯỢU

Từ ngàn xưa Tổ tiên ông bà ta sử dụng rượu như là một lễ vật không thể thiếu trong các dịp lễ hội, cúng kiến,tiếp xúc, giao tế,… Cho nên mới có câu “ Vô tửu bất thành lễ “ hay “ Nam vô tửu như kỳ vô phong “ v.v.Điều đó cũng nói lên được vị trí của…

Learn More


CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU ĐỆ NHẤT GÒ ĐEN.
Địa chỉ: Đường Liên Thôn 2 - Ấp Lò Gạch - Long Hiệp - Bến Lức - Long An.
Điện thoại:  0903 917 504
Email: info@ruoudenhatgoden.com